Despre DRP

Departamentul pentru Relația cu Parlamentul (DRP) funcționează ca structură în aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura buna desfășurare a raporturilor constituționale dintre Guvern și Parlament.

În vederea realizării atribuțiilor ce îi revin, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul realizează coordonarea interminesterială a activităților din domeniu.

Organizarea și funcționarea DRP sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 26/2010, modificată prin   Hotărârea Guvernului nr. 546/2012.

DRP îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau de hotărâri ale Guvernului, precum și însărcinări date de primul-ministru.

În exercitarea atribuțiilor sale DRP colaborează cu ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane fizice și juridice.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale DRP are dreptul să solicite informații de la ministere, de la celelalte autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de la alte instituții publice.

Alte informatii despre DRP

 

Documente

Programul legislativ al Guvernului României pentru anul 2016

Lista prioritatilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinara a anului 2016

Programul oficial de Internship al Guvernului României 2016

PROGRAM DE GUVERNARE

Informari privind activitatea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

Comunicate de presa ale Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

Transparență decizională

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 

Guvernul României - membrii cabinetului

Proiecte de acte normative

 

 

Alte legaturi

Președintele României
Presidency.ro

Guvernul României
Guvernul Romaniei

Senatul
Senat

Camera Deputatilor
Camera Deputatilor

 

 

 

 

©2003 - 2016 echo date("Y") Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul. Toate drepturile rezervate.

Activitate DRP | Interes public şi mass-media | Legislatie | Harta site DRP | Conditii de utilizare