Atributii DRP


Departamentul pentru Relația cu Parlamentul se organizează și funcționează ca structură cu personalitate juridică, în aparatul de lucru al Guvernului, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.26/2010, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.546/2012

Departamentul pentru Relația cu Parlamentul îndeplinește următoarele atribuții principale:

a)elaborează, pe baza propunerilor formulate de autoritățile administrației publice centrale în conformitate cu Programul de guvernare acceptat de Parlament, proiectul programului legislativ al Guvernului, pe care îl supune spre aprobare Guvernului și asigură, în funcție de priorități, actualizarea anuală a acestui program;

b)prezintă Guvernului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, lista proiectelor de acte normative ce se constituie în priorități legislative și urmărește dezbaterea și adoptarea acestora de către Parlament;

c)urmărește transmiterea proiectelor de legi inițiate de Guvern către Camera Parlamentului care, potrivit art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, urmează să fie sesizată ca primă Cameră și trecerea acestora prin fazele procedurii legislative, până la promulgarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I;

d)susține prioritățile Guvernului la întocmirea proiectului ordinii de zi și a programului de activitate în ședințele birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului;

e)susține cererile Guvernului cu privire la adoptarea unor proiecte de legi în procedură de urgență de către Parlament;

f)transmite comisiilor permanente, care examinează în fond proiectele de legi sau propunerile legislative, amendamentele formulate de Guvern;

g)realizează coordonarea interministerială în vederea susținerii guvernamentale a proiectelor de legi și a punctelor de vedere ale Guvernului asupra inițiativelor legislative parlamentare în comisiile permanente și în cadrul dezbaterilor din ședințele celor două Camere ale Parlamentului, de către ministerele de resort;

h)asigură participarea reprezentanților Guvernului la ședințele comisiilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, precum și la ședințele în plen ale Camerei Deputaților și ale Senatului de fiecare dată când prezența membrilor Guvernului în Parlament este obligatorie;

i)transmite către ministerele de resort proiectele de legi în forma adoptată de Guvern, rapoartele asupra acestor proiecte întocmite de comisiile permanente, precum și formele adoptate de către fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului;

j)elaborează, pe baza propunerilor ministerelor interesate, proiectul legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

k)avizează, din punct de vedere al oportunității emiterii în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, proiectele de ordonanțe de urgență ale Guvernului;

l)avizează proiectele de ordonanțe elaborate în temeiul legilor de abilitare a Guvernului adoptate în temeiul art. 115 alin. (1) din Constituție, din punctul de vedere al încadrării în domeniile pentru care Guvernul este abilitat să emită ordonanțe;

m)primește și distribuie întrebările și interpelările adresate de parlamentari Guvernului ori membrilor acestuia; asigură transmiterea răspunsurilor și prezentarea acestora în termenele stabilite de regulamentele parlamentare;

n) ia măsurile necesare pentru pregătirea și susținerea poziției Guvernului în cazul moțiunilor simple și al moțiunilor de cenzură;

o)asigură informarea membrilor Guvernului cu privire la declarațiile politice ale senatorilor și deputaților care vizează activitatea Guvernului;

p)elaborează, pe baza propunerilor și observațiilor formulate de ministerele de resort, proiectul punctului de vedere al Guvernului în cazul inițiativelor legislative parlamentare, solicitat de Parlament potrivit art. 111 din Constituția României, republicată, pe care îl supune spre aprobare Guvernului; de asemenea, transmite către ministerele de resort, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de comisiile permanente asupra inițiativelor legislative parlamentare, precum și formele adoptate de către fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului;

q)prezintă informațiile și documentele cerute Guvernului și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în cadrul controlului parlamentar, de către Camera Deputaților, de către Senat sau de către comisiile parlamentare, prin intermediul președinților acestora;

r)asigură depunerea spre dezbatere de către Parlament sau de către una dintre Camerele acestuia a rapoartelor și declarațiilor primului-ministru cu privire la politica Guvernului;

s)prezintă Guvernului informări, la sfârșitul sesiunilor ordinare ale Parlamentului sau ori de câte ori este cazul, cu privire la procesul legislativ, controlul parlamentar, precum și la alte activități din cadrul relațiilor dintre Guvern și Parlament

                În vederea realizării atribuțiilor ce îi revin, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul realizează coordonarea interministerială a activităților din domeniu.

                Departamentul pentru Relația cu Parlamentul îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau de hotărâri ale Guvernului, precum și însărcinări date de primul-ministru.

©2003 - 2016 echo date("Y") Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul. Toate drepturile rezervate.

Activitate DRP | Interes public şi mass-media | Legislatie | Harta site DRP | Conditii de utilizare